Projekty spolufinancovány z EU

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy G.N.P.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013092

Program: Operační program Zaměstnanost

Náplň: Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Termín realizace: 1/2020 - 12/2021

Název projektu: Age management ve společnosti G.N.P.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009557

Program: Operační program Zaměstnanost

Náplň: Cílem projektu je zavedení prvků Age managementu do řízení společnosti.

Termín realizace: 1/2019 - 12/2021

Název projektu: Zahájení výroby konstrukčně náročných kartonových POS/POP produktů společnosti G.N.P. spol. s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008213

Program: OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je nákup dvou moderních strojů, konkrétně velkoplošné UV digitální tiskárny a velkoformátového řezacího plotteru, včetně nezbytného SW a HW vybavení pro konstrukční návrh POS/POP výrobků. Cílem investiční akce je zrychlení výrobního procesu, zkvalitnění výsledných produktů a nárůst konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace: 9/2016 - 12/2018